Hollands Noorderkwartier. De Provinciale Atlas Noord-Holland bezit van Crescent 14 tekeningen, de grootste verzameling buiten het Regionaal Archief! Hiervan heeft de helft een Alkmaars onderwerp. 2. JA. Crescent, De Kennemerpoort, 1809. Detail. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar Leven Crescent, ook wel geschreven als Cressant ofCrissent, is altijd een raadselachtige figuur gebleven. Zo is bijvoorbeeld onbekend wanneer hij precies geboren is en waar. De Alkmaarse historicus en gemeentearchivaris C.W. Bruinvis (1829-1922) vermoedde dat hij de zoon was van de beeldhouwer Jacobus Mattheüs Crescent die vanaf 1781 tot aan zijn dood in 1794 in Alkmaar woonachtig was in verband met werkzaamheden aan de Grote Kerk. Hij vermeldt verder dat Crescent weinig ontwikkeld was, zich moeilijk uitte en in bekrompen omstandigheden verkeerde.1 Waarschijnlijk had Bruinvis deze informatie van zijn vader, de apotheker C.P. Bruinvis (1799-1873), een verwoed verzamelaar van alles wat met Alkmaar te maken had, die Crescent hoogstwaarschijnlijk nog wel gekend heeft. Crescent overleed op 29 oktober 1819, 51 jaar oud. In zijn overlijdensakte wordt onder meer opgegeven dat hij op dat moment woonde in wijk A, nr. 125 (aan de Oude Gracht, tussen de Koorstraat en de Ruitersteeg, tegenwoordig nr. 230). Hij was een zogenaamde 'bestedeling' die door de regenten van het Rooms- Katholieke Wees- en Armenhuis bij particulieren was ondergebracht. Dit blijkt ondermeer uit de notulen van de vergadering van de regenten op 6 november 1819 waar 0, 1 1 I 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 4