Jacobus Andreas Crescent (176$/'69-1819) Michaël N.J. Lucaiscn Om een indruk te krijgen van het aanzicht van de stad Alkmaar rond 1800, zijn we voornamelijk aangewezen op het werk van de Alkmaarse kunstenaar Jacobus Andreas Crescent. Crescent legde zich vooral toe op het schilderen van stads- en dorpsgezichten, waarbij met name zijn eigen woonplaats goed uit de verf kwam. De topografisch- historische atlas van het Regionaal Archief te Alkmaar bezit 83 aquarellen van zijn hand, het grootste deel van zijn nagelaten oeuvre. Hiervan zijn er 65 met een Alkmaars onderwerp. Buiten de verzameling van het Regionaal Archief bevinden zich nog 'Crescenten' in de collecties van o.a. de Provinciale Atlas Noord-Holland te Haarlem, de Archiefdienst voor Kennemerland te Haarlem, Bodel Nijenhuis te Leiden, het Rijksmuseum te Amsterdam en het Hoogheemraadschap van Uitwaterendc Sluizen in 1. JA. Crescent, De Kcnnemerpoort, 1788. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 3