maandag 7 februari 2000 Mw. dr. K. Broekhuijsen, wetenschappelijk medewerker kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam: 'De Zwarte-Ogen-meesters, een groep Noord-Nederlandse miniaturisten rond 1500'. maandag 6 maart 2000 Prof dr.ir. H. Tennekes, hoogleraar meteorologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: 'Distelvlinder, zilvermeeuw, jumbojet - De wetten van de vliegkunst', maandag 3 april 2000 Prof dr. G. Teitler, hoogleraar in de militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en lid van het genootschap 'Physica': 'Zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische Archipel in de 19de eeuw'. Alle voordrachten worden gehouden in de zaal van de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2 te Alkmaar, steeds om 20.00 uur stipt. Belangstellenden kunnen enkele lezingen bijwonen en vervolgens beslissen of zij zich schriftelijk bij de secretaris voor het lidmaatschap van het genootschap willen aanmelden; de contributie bedraagt f 25,- per jaar. Meer informatie over genootschap en lidmaatschap wordt gaarne verstrekt door de secretaris. C.W. Bruinvis-huislezingen dinsdag 11 januari 2000 'Een jaar monumentenzorg in Alkmaar' door Piet Verhoeven. Lezing met dia's, dinsdag 8 februari 2000 'Nederlandse tegels' door Martien Mol. Lezing met dia's, dinsdag 14 maart 2000 'Alkmaarse molengrafzerken in de Grote of Sint Laurenskerk' door Carla Rogge. Lezing met dia's, dinsdag 11 april 2000 Onderwerp en spreker nog niet bekend. De C.W. Bruinvis-huislezingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in ons vcrenigingspand, Oudegracht 245 (Archeologisch Centrum C.W. Bruinvis). Telefonische aanmelding vooraf bij de heer C. Vis, telefoonnummer 072-5121878. Stadswandelingen Historische Vereniging Alkmaar mei 2000 juni 2000 juli 2000

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 27