Geoffrey Parker, The army of Flanders and the Spamsh road 1567-1659. The logistics of Spanish vicrory and defeat 111 the Low Countries' wars (Cambridge, 1972). Zie ook: Idem, 'Mutiny and discontent in the Spanish Army ofFlanders, 1572-1607', in: Idem, Spam and the Netheriands, 1559-1659. Ten studies (Glasgow, 1979) 106-121. 7. Over het beleg van Alkmaar is nog steeds zeer actueel de studie onder redactie van E.H.P. Cordfunke, Alkmaar ontzet 1573-1973 (Alkmaar, 1973). 8. In: Spain and the Netheriands 1559-1659. Ten studies (Glasgow, 1979) 44-63, aldaar 49. 9. Vriendelijke mededeling D. Aten. 10. A. jongbloed, Standort Holland. Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland (Zutphen, 1995). 11. Deze en het volgende citaat uit: Henk Broersma, 'De grenzen van het beeld', in: A. Bart-de Jong (e.a.), De landje herfst van 1799. De Russisch-Engelse invasie in polder en duin (Castricum, 1998) 131-151. 12. Geciteerd door Sytze van der Zee, Voor Führer, volk en vaderland. De SS in Nederland (Alphen aan den Rijn, 1979), 226.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 22