1 ije"r ïM li fi v. V- - .v Tw; k Russische soldaten op een ets/gravure door J.E. Marcus naar D. Langendijk, voorstellende het gevangennemen van de Russische generaal Herman te Bergen in september 1799,1804. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar wm W 1 tv fik tb m t ff 4 j - i ■Ttv-. /- P - Russische soldaten in de Bataafse pers. Zo schreef de Bataa/sclie Courant van 24 september V99 dat ZÜ er zeer grof cn gerammaseerd uitzien, veelal koppen met kroes hair hebben, om de ogen, den baard en borst ruig zijn, en over 't geheel een uitzicht vertoonen, dat harten, die zich aan zagte gevoelens van menschelijkheid gewijd hebben schrik en afkeer moet inboezemen. Met één woord, zij zien er uit als barbaren, gelijk zij inderdaad zijn'.11 In 1803 beschreef de Haarlemse publicist Adriaan Loosjes de Russische krijgsgevangenen als zo stomp van voorkomen, dat zy weinig tekenen van den beschaafden mensch vertoonden'. Het is deze demonisering van Russen die wij in bijna 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 20