I V? Ssl compleet te krijgen, verdienen ook zij aan de vergetelheid ontrukt te worden. Bepaald vernieuwend was wat dat betreft de studie van Aad Jongbloed onder de titel Stcmdort Holland. Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland.10 Jongbloed wist een aantal oud soldaten op te sporen en interviewde hen over hun ervaringen gedurende de bezetting. Misschien kan het Regionaal Archief eens het initiatief nemen tot een dergelijk onderzoek voor onze regio. Het laatste slachtoffer van de oorlog is in alle gevallen de waarheid. Propaganda is een machtig wapen in iedere oorlog en zeker in de door mij gememoreerde oorlogen speelde propaganda, de verspreiding van geruchten, alsmede de verdraaiing van feiten een belangrijke rol. De Opstand was in zekere zin ook een pamflettenoorlog, waarin aanhangers van reformatie en contra-reformatie elkaar in woord en geschrift fel bestreden. Echter, ook in de oorlog van 1799 bestreden de aanhangers van beide partijen elkaar in de felste bewoordingen. Daarbij was het zaak om elkaar in de zwartste kleuren af te schilderen, waarbij het demoniseren, het ontmenselijken van de vijand eerste doel was. Op Britse spotprenten werden de Hollanders afgebeeld als kikkers in hun waterland, die al drinkend en pijprokend zich lieten kaalplukken door de Fransen. De Franse soldaten werden in deze prenten getekend met gemene koppen, wie het om één ding te doen was: geld cn plundering. Hier stond dan tegenover de dcmoniscring van de Vertrek van het Duitse garnizoen uit Alkmaar, 1945. Collectie Bosman, Regionaal Archief Alkmaar 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 19