Spaanse soldaten bij een huis in Oudorp. Detail van het in 1603 door een onbekende meester vervaardigde schilderij van de belegering van Alkmaar in 1573. Stedelijk museum Alkmaar stad ontplooide, weggevaagd. Het joodse culturele en religieuze leven heeft zich nadien nooit meer in Alkmaar hersteld. Ook andere slachtoffers moeten gememoreerd worden, zoals de ruim veertig omgekomen mannen die bij het Alkmaarse verzet betrokken waren. Tenslotte kunnen we niet voorbijgaan aan de ellende die de Arbeidsinzet teweegbracht. Enkele honderden mannen werden naar Duitsland weggevoerd. De ontreddering die dit tot gevolg had bij de achtergebleven gezinnen moet groot zijn geweest.5 Naast de burgerij waren vanzelfsprekend ook de gewone soldaten, die het vuile werk moesten opknappen, slachtoffer van de oorlogen. In onze stad is zowel in de geschiedschrijving over het beleg van 1573 als tijdens de achter ons liggende herdenkingen weinig aandacht besteed aan de lotgevallen van de overwonnenen. Op zich begrijpelijk, want dat is nu eenmaal het lot van de verliezer en bovendien waren de soldaten in dienst van wat werd beschouwd als een onderdrukkend leger. Toch mag een zekere compassie aan de dag worden gelegd voor de lotgevallen van deze mannen, die vaak op duizenden kilometers afstand van hun geboortegrond strijd moesten leveren in een onherbergzaam gebied. Het was de Nederlandse historicus en Spanje-kenner Johan Brouwer die in 1933 in zijn prachtige studie Kronieken van Spaanse soldaten uit het be^tn van den tachtijjaryen oorlog als eerste hun lotgevallen beschreef vanuit het perspectief van de Spaanse soldaat. Pas veertig jaar later werd hij hierin gevolgd door de Engelse historicus Geoffrey ParkerA De ontberingen die de Spaanse soldaten doormaakten in de Lage 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 16