verboden, maar in vele dorpen golden dergelijke beperkingen niet.18 Daar werd riet op grote schaal toegepast. Ook de honderden nieuwe stolpboerderijen en de tientallen watermolens in de Beemster, Schermer en andere grote droogmakerijen werden met riet gedekt. Hier komt nog bij dat een rieten dak regelmatig vervangen moet worden. Naast het dekken van daken gebruikte men riet nog voor vele andere doeleinden. Jong, groen riet werd bijvoorbeeld wel aan het vee gevoerd. Men paste riet verder toe als strooisel in stallen en als dekking op wegen en er werden matten van gevlochten. Ook voor de waterbouw was riet een belangrijk product. Het werd ondermeer in dijken verwerkt. Bij de droogmaking van de Heerhugowaard in 1628-1629 kochten de bedijkers De dakdekker. Uit: Engidopédie, ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines (Yverdon, 1776). Regionaal Archief Alkmaar 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 7