li. Kadastrale kaarten van het voormalig kloostercomplex. Afgebeeld is de situatie in 1830 (links) en in 1885 (rechts). Bij de kaart uit 1885 zijn de gevelwanden van ca. 1975 afgebeeld. Stichting Historisch Kadaster Alkmaar onder een engel die de bazuin blaast. De tekst die uit de bazuin lijkt te komen is niet leesbaar. Achter Maria is het hemelse Jeruzalem zichtbaar met aan de poort Petrus (van hem is slechts een hand en een voet bewaard gebleven). Onder de regenboog zien we een stad afgebeeld (Alkmaar?) met op de voorgrond de opstanding van de doden. Een koning en een monnik komen ter linkerzijde van Christus uit hun graf, wat aangeeft dat voor hen de hemel niet is weggelegd. Waarschijnlijk was links naast de Christusfiguur de hel afgebeeld, maar hier is niets van bewaard gebleven. De muurschilderingen dateerden waarschijnlijk uit het begin van de vijftiende eeuw.18 Het is niet bekend in welk kloostervertrek de schilderingen waren aangebracht. Niet in de kloosterkapel, zoveel is duidelijk. Die bevond zich immers in het oostelijk deel van het gebouwencomplex, terwijl de schilderingen werden aangetroffen in het westelijk deel. Wel is er een duidelijke relatie met het aan Jezus, Maria en Jozef gewijde hoofdaltaar in de kloosterkapel. In 1881 werd de tussenschool afgebroken. Dit keer liet men geen muurfragmenten staan.Ook de muurschilderingen zijn toen opgeruimd, waarom is niet bekend. Wist niemand er meer van? Of had misschien de beschermende laag vernis de schilderingen aangetast? Ter plekke van de tussenschool verrees opnieuw een schoolgebouw, nu voor de kinderen van 'onvermogenden'.20 Het historisch kadaster van Willem van den Berg toont ons de situatie in 1885 (afb. 11): perceel 2910 is de nieuw gebouwde school. Een ander opvallend gebouw, op perceel 2909, is de in 1866/1867 gebouwde Rijks H.B.S. Voor de bouw van deze school werden de voormalige kazernegebouwen grenzend aan de Paardenmarkt afgebroken.21 Als we de situatie in 1885 vergelijken met die in 1830 (afb. tx) zien we hoe

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 28