tv l T ïf~Y~T XI «/jw »^y *|W ^rrrT JJ, j{. jj. I, 9. De geboorte van Jezus. Detail van de in 1861 ontdekte muurschilderingen. Tekening door T. Hooiberg, 1861. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar onschuld) en in zijn linker een zwaard. Ter rechterzijde van de Christusfiguur valt in het Latijn de tekst van Mattheüs 25 vers 34 ('Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk') te lezen en ter linkerzijde de tekst van vers 41 van hetzelfde hoofdstuk ('Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is'). Rechts van Christus is een biddende Maria afgebeeld 10. Christus als wereldrechtcr bij het laatste oordeel. Detail van de in 1861 ontdekte muurschilderingen. Tekening doorT. Hooiberg, 1861. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar (zie ook omslag) 19 'f- T T f k v mm»'»» 4 4* 1****1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 27