7. Tekening door M.J. Stucki van de afbraak van het voormalig kloostercomplex ter plaatse van de tussenschool, 1861. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar 8. Christus als verzoener der wereld. Detail van de in 1861 ontdekte muurschilderingen. Tekening door T. Hooiberg, 1861. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar 18 M.J. Stucki vervaardigde tijdens de sloop van de gebouwen een aantal tekeningen, helaas zonder opgave van de precieze locatie van het afgebeelde (afb. 7). Tijdens de afbraak van muurwerk in het westelijk deel van de voormalige kazerne - we weten niet precies waar - werd een opzienbarende ontdekking gedaan. Onder een dikke laag witkalk werden sporen van muurschilderingen ontdekt. Burgemeester A. Maclaine Pont droeg zorg voor aftekening en conservering van de schilderingen, waarbij advies werd ingewonnen van dr. L.J.F. Janssen, conservator van het Museum van Oudheden te Leiden.16 Het tekenwerk werd verricht door T. Hooiberg, amanuensis bij het archeologisch kabinet te Leiden. Twee afbeeldingen werden vervaardigd: een op natuurlijke grootte (waarschijnlijk betrof her een overtrek op doorschijnend papier) en een op kleinere schaal. Laatstgenoemde tekening is bewaard gebleven en bevindt zich momenteel in het Regionaal Archief Na aftekening werden de muurschilderingen opnieuw door pleisterwerk aan het oog onttrokken, na te zijn voorzien van een laag vernis dat de eigenschap zou bezitten 'om zonder de kleuren te beschadigen, het aangebragte pleisterwerk van de muurschilderingen te kunnen afnemen'. Helaas zijn de schilderingen verloren gegaan bij de afbraak van de tussenschool in 1881. Gelukkig geven de bovengenoemde tekening en een in 1861 vervaardigde beschrijving1? voldoende informatie over het afgebeelde. Van links naar rechts is een drietal voorstellingen te onderscheiden: 1. Christus als verzoener der wereld (afb. 8). We zien Christus met in zijn hand de wereldbol; links en rechts is een banderol zichtbaar met daarop zeer beschadigde Latijnse teksten, waarvan alleen de woorden 'ego' en 'quia' goed te ontcijferen zijn. 2. De geboorte van Jezus (afb. 9). Maria en Jozef knielen bij het Christuskind, dat op een slip van Maria's mantel ligt. Links zien we een engel en enkele herders en schapen. 3. Christus als wereldrechter bij het laatste oordeel (afb. 10). Christus zit op een regenboog met in zijn rechterhand een lelie (symbool van de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 26