3. Het wees- en armenhuis gezien vanaf de Nieuwesloot. Tekening door J A Crescent, 1789. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar 4. De binnenplaats van het wees- en armenhuis naar het zuiden gezien. Links de voormalige kloosterkapel. Tekening door JA Crescent, 1789. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar 16 Agnietenklooster te Rhenen. Daarop wijst een in 1579 in dat klooster opgemaakte akte, waarbij de laatste pater van het Jonge Hof, Gerrit Jansz. van Aken, ten overstaan van een drietal zusters van het voormalige klooster verantwoording aflegt van zijn goederen- beheer.12 De in Alkmaar achtergebleven zusters kregen tot hun dood een toelage vanwege het stadsbestuur. In 1618 was een viertal zusters nog in leven. Voor het kloostercomplex, nu in handen van de stad Alkmaar, moest een nieuwe bestemming worden gevonden. Al in 1573 is er sprake van huisvesting in het klooster van door de oorlogsomstandigheden dakloos geworden Alkmaarders. Het jaar daarop werden enige 'kamers' in het complex verkocht aan particulieren. In 1576 werd een deel van het voormalig klooster ingericht tot weeshuis, een ander deel tot leprooshuis.13 De leprozen werden overigens in 1590 elders gehuisvest. In 1595 vonden de Latijnse School en de rectorswoning een plaats in het voormalig kloostercomplex en wel in de kapel en in de paterswoning. De stadsplattegrond van Drebbel laat ons zien hoe het complex er in 1597 uitzag (afb. 1]. We mogen veronderstellen dat de gebouwen op deze kaart er ook in 1572, ten tijde van de opheffing van het klooster, al stonden. We zien een rechthoekig terrein met

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 24