Agenda winterseizoen 1999-2000 Bestuursvergaderingen: woensdag 1 september 1999 woensdag 3 november 1999 woensdag 2 februari 2000 woensdag 5 april 2000 woensdag 7 juni 2000 Jaarvergadering: woensdag 26 april 2000 Open monumentendag: zaterdag 11 september 1999 Nieuwjaarsbijeenkomst: dinsdag 18 januari 2000 Lezingen: donderdag 30 september 1999 Dr. Diederik Aten zal spreken over de inval van de Engelsen en de Russen in Noord-Holland. woensdag 24 november 1999 Dr. H.F.K. van Nierop zal spreken over het verraad van het Noorderkwartier. dinsdag 22 februari 2000 Onderwerp en spreker nog niet bekend woensdag 24 mei 2000 Onderwerp en spreker nog niet bekend De lezingen vinden plaats in restaurant Nieuw Koekenbier aan de Kennemerstraatweg en beginnen om 20.00 uur. C.W. Bruinvis-huislezingen: dinsdag 12 oktober 1999 'Taken en activiteiten van het Regionaal Archief door Harry de Raad. Lezing met dia's. dinsdag 9 november 1999 'Follies als sfeerbepalend element' door Chris Goedhart. Lezing met fotoreportage. dinsdag 7 december 1999 'Recente opgravingen in Alkmaar' door Peter Bitter. Lezing met dia's. dinsdag 11 januari 2000 'Een jaar monumentenzorg in Alkmaar' door Piet Verhoeven. Lezing met dia's. dutsdag 8 februari 2000 Onderwerp en spreker nog niet bekend dinsdag 14 maart 2000 Onderwerp en spreker nog niet bekend dinsdag 11 april 2000 Onderwerp en spreker nog niet bekend De C.W. Btuinvis-huislezingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in ons verenigingspand, Oudegracht 245 (Archeologisch Centrum C.W. Bruinvis). Telefonische aanmelding vooraf bij de heer C. Vis, telefoonnummer 072-5121878. Wandelingen: zaterdag 2 oktober 1999 mei 2000 juni 2000 juli 2000

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 20