c 7 >A r r- r e jj '~f Vf 8, 5' ƒ/- f t 1 li- 1 i .ÖUIF X'C tJt gulden.34 Uit het grootboekje blijkt verder dat veel werk door 'poepen' of Duitse trekarbeiders werd gedaan die in de zomer in Holland het nodige probeerden bij te verdienen met allerhande werk op de boerderijen.8' Gerard huurde ook ploegen Duitsers in om riet te maaien. Voor het maaiwerk ontvingen zij 13 stuivers en 8 penningen en voor het zwaardere bagger- en graafwerk 15 stuivers per dag. Dat was overigens evenveel als de met naam en toenaam in het grootboekje genoemde Hollandse arbeiders betaald kregen. Gerard van Egmond heeft niet lang profijt van zijn forse investering gehad. Hij stierf op 27 november 1712, op 66-jarige leeftijd. De Boekelermeer kwam nu in handen van zijn kinderen. De langstlevende hiervan was Maria, die in 1742 kinderloos overleed. Zij liet haar bezittingen na aan familieleden van moederszijde. Zo raakte Nijenburg met de polder in handen van jhr.mr. Cornelis van Foreest.86 De Boekelermeer bleef vervolgens ruim anderhalve eeuw in bezit van de familie Van Foreest. Helaas staan ons over deze lange periode maar weinig gegevens ter beschikking. De familie verpachtte in ieder geval de landerijen en de eendenkooi. In 1828 verhuurde bijvoorbeeld Jeanette Agnes van Delen, douairière C. van Foreest, de kooi, een huis en landerijen voor 700 gulden per jaar aan ene Willem Nap. In het betreffende contract bepaalde de douairière verder dat Nap verplicht was haar desgewenst 25 eenden te leveren voor de vaste prijs van een kwartje per vogel.8? Tegen 1860 blijkt een van de twee molens van de Boekelermeer te zijn gesloopt. Dat kon omdat de resterende molen inmiddels was uitgerust met een vijzel in plaats van een scheprad. Hij kon daarom het water hoger opvoerend8 In 1879 verzochten jhr.mr. Pieter van Foreest met zijn zwagers G.P. van Vladeracken en jhr.mr. S. Laman Trip aan Gedeputeerde Staten permissie om de molen door een stoomgemaaltje te mogen vervangen. Cornelis van Foreest, de zesjarige zoon van Pieter, legde op 16 juli 1879 de eerste steen. Het 32 p.k. sterke stoomvijzelgemaal deed dienst tot 1908. Toen werd er een door een gasmotor aangedreven centrifugaalpomp geplaatst.5' Op deze kaart zijn de molengang, de eendenkooi en Boekesteyn gemakkelijk terug te vinden. Rechts Nijenburg. Zuiden boven. Detail uit de Kaart van de banne van Heylo en Oesdom door C.W.M. Klijn, 1819, naar een kaart van D.D. de Vries uit ca. 1760. Regionaal Archief Alkmaar Het einde van de familieheerschappij Aan het begin van de 20c eeuw waren door verkopingen en verervingen meerdere percelen in de Boekelermeer uit handen van de familie Van Foreest geraakt. Voor Gedeputeerde Staten vormde dit aanleiding om aan de familieheerschappij in de polder 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 11