V het respect voor grondrechten van mensen. In het komende jaar zal hieraan bijzondere aandacht worden gewijd in de herdenking van de erkenning van Nederland als aparte staat met de vrede van Munster, de grondwet van 1848, die de grondslag legde voor onze parlementaire democratie, en de universele verklaring van de rechten van de mens'. Toen ik die passage hoorde kwam onwillekeurig de gedachte bij me op dat de vermelding van onze Bataafse staatsregeling van 1798 in alle objectiviteit in deze context niet zou hebben misstaan. Het is opmerkelijk hoeveel vernieuwingen uit de Franse tijd blijvend een stempel hebben gedrukt op het functioneren van onze maatschappij. Niet alleen zou menig beginsel uit deze staatsregeling terugkomen in onze grondwetten van 1814 en daarna, ook ons Burgerlijk Wetboek zou gestoeld worden op de Franse Code Civil. Weinig Nederlanders die een huis kopen beseffen dat kadastrale documenten afkomstig zijn van een instelling die door Napoleon in het leven is geroepen. Weinig Nederlanders die aangifte doen van de geboorte van een kind, beseffen dat zij dit doen op basis van een voorschrift uit de Franse tijd. Weinig gasten die op 31 januari het paleis op de Dam betraden voor het galabal van onze vorstin, beseffen dat het koning Lodewijk was die dit stadhuis, eeuwenlang het bolwerk van de Amsterdamse regenten, in gebruik nam als koninklijk paleis. Weinig automobilisten die voortrazen over onze autowegen Veel Alkmaarders waren enthousiast over de Bataafse Republiek. Op deze ets uit ca. 1800 van W. Kok naar ).P. van Horstok zien we het op 22 maart 1795 in Alkmaar gevierde Vrijheidsfeest algebeeld. Links van de vrijheidsboom houdt jhr. Cornelis van Foreest een toespraak. Ets, 28,5 x 38,5 cm. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 9