Oud Alkmaar Inhoudsopgave Jaargang 23, nummer 1 - 1999 1 T. van de Graaf De viering van Alkmaars Ontzet in een bijzonder herdenkingsjaar 12 Jurjen Vis Alkmaarse stadsdoctoren in de zestiende eeuw - II 24 Over de auteurs Omslag M.J. Stucki naar een schilderij van het beleg van Alkmaar door een onbekende meester, Alkmaar 18 september 1573, ca. 1873. Lithografie, 14,9 x 25,9 cm. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Redactie Paul Knevel, Harry de Raad, Sandra de Vries. Redactieadres Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Regionaal Archief Alkmaar, Postbus 9232, 1800 GE Alkmaar. Richtlijnen voor kopij zijn bij de redactie te verkrijgen. Abonnementen Leden van de Historische Vereniging Alkmaar krijgen het tijdschrift gratis toegezonden. Een afzonderlijk abonnement op het tijdschrift kost 25,-. De prijs van losse nummers bedraagt 10,-. Opgave van abonnementen, bestellingen van losse nummers en adreswijzigingen te richten aan: Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 245, 1811 CG Alkmaar. Abonnementen gaan in met het eerste nummer van de lopende jaargang. Reeds verschenen nummers worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, vóór 1 januari. Advertenties Advertenties worden geplaatst tegen een tarief van 100,- per halve pagina per nummer. Correspondentie betreffende advertenties moet worden gericht aan de Historische Vereniging Alkmaar (adres zie boven). Druk Drukkerij Ter Burg b.v., Alkmaar. Historische Vereniging Alkmaar. ISSN 0927 - 3344.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 2