i$. H.A. Bosman-Jelgersma (red.), Petrus Forestus Medicus (Duivendrecht, 1997) 337. 20. Forestus, Observationum liber V, obs. 3. 21. G.N.M. Vis, Jan Arentsz-mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie (Hilversum, 1992) 69- 73- 22. ARA Den Haag, Grafelijkheids Rekenkamer inv. nr. 683* (nr. 9,8 maart 1568). 23. RAA, Oud-rechterlijke archieven Alkmaar, inv. nr. 132, fol. 87V. 24. Petrus Forestus, Observationum liberXIX, obs. 11. 25. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 39, fol. 59. 26. ibidem, fol. 88v. 27. Forestus, Observationum liberXIX, obs. 11. 28. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 93, fol. 19 29. Ibidem, fol. 166. 30. ibidem, fol. 178. 31. Van Gelder, 'Papengilde', 266. 32. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 94, fol. 172V. 33. ibidem, fol. 175. 34. ibidem, fol. 214. 35. Ibidem, fol. 271. 36. Chris L. Heesakkers, 'Petrus Forestus in gedichten en brieven. Een overzicht van het materiaal en een editie van zijn correspondentie met Johannes Heurnius', in: Perrus Forestus Medicus, 170-173. 37. F. Wijdenes Spaans, 'Petrus Hoogerbeets', in: Nieuw Nederlandsch Bio^raphisch Woordenboek IX (Leiden, 1933) 384- 38. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 327, fol. 234. 39. Heesakkers, 'Petrus Forestus in gedichten en brieven', 172-175. 40. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 95, fol. 52-52V.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 29