Bijlage: Stadsdoctoren van Alkmaar in de zestiende eeuw N.B. Tussen de stadsdoctoren staan ook die doctoren met wie de Alkmaarse vroedschap over de bediening heeft onderhandeld maar van wie niet bekend is dat ze tot de bediening zijn toegetreden. Bij de doctoren met een vraagteken moeten we een slag om de arm houden. Melis Cornelisz. (al in 1529 praktiserend-t549 overleden) Johannes Hobingius van Wesel (rector Latijnse school 1537-1546) Pieter van Foreest (praktiserend 1546-1558; niet de jure, wel de facto stadsdoctor) Allard Cornelisz. Cooltuyn (praktiserend vanaf 1557; stadsdoctor in de jaren 1560-1561) Laurentius van Oirschot (stadsdoctor in de jaren 1562-1566) Willem Fransz. (genoemd in 1566 en 1583) Jacob van Foreest (genoemd in 1573 en 1576; in 1576 mogelijk stadsdoctor) Een doctor uit Mechelen of Brussel (1578) Frans, medicijnmeester te Dordrecht (1581) Willem van Brakel (stadsdoctor van 1582 tot 1591 Jan van Teijlingen (stadsdoctor vanaf 1591, in 1597 nog in functie) Petrus Hoogerbeets (l59i?-i592?; 1595?) Flenricus Salius (stadsdoctor in de jaren 1593-1595) Pieter van Foreest (stadsdoctor in de jaren 1595-1597) Stephan Backer (stadsdoctor vanaf 1597) Noten 1. Over Allard en Cornelis Cooltuyn zie: G.N.M. Vis, Cornelis Cooltuyn (1526-1567). De vader van de Hollandse reformatie (Hilversum, 1995) 15,35-36. 2. A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors van Noord-Brabant 1400-1570 (Amsterdam, 1993) 171. 3. Forestus, Observationum liber III, obs. 26. 4. Henricus Paulinus, Oratio de vita, doctrine et obitu reverendi, et ornatissimi viri D. Cornelii Colthunii etc. (Emden, 1568) A4V-B. 5. H.E. van Gelder, 'Nog iets over het Papengilde te Alkmaar', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 29 (1905) 262-271. Hier 270. 6. Ibidem, 267. 7. Forestus, Observationum liber III, obs. 26. 8. Vis, Cornelis Cooltuyn, 36. RAA, Notariële archieven Alkmaar, inv. nr. 3, fol. 14. 9. RAA, DTB Alkmaar 38, fol. 59V. 10. RAA, Stadsarchief Alkmaar (SA) vóór 1815 inv. nr. 38, fol. 37V. 11. Vis, Cornelis Cooltuyn, 36. 12. H.E. van Gelder, Geschiedenis der Latijnsche school te Alkmaar (Alkmaar, 1905) 22-23. 13. W.A. Fasel (ed.), Alkmaar en zijne geschiedenissen. Kroniek van 1600-1813 (Alkmaar, 1973) 32. 14. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 38, fol. 44. 15. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 39, fol. 2. 16. ibidem, fol. 6v. 17. Van Gelder, Latijnsche school, 119-120. 18. H.L. Houtzager, 'Pieter van Foreest en Laurens van Oirschot, twee Delftse medici uit de 16e eeuw', Arts en wereld 10 (1977) nr. 12,10-19.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 28