^HIPPOCRA- Titelpagina van Hippocrates' Opera, in 1526 te Basel uitgegeven. Het afgebeelde boek maakte vanouds deel uit van de Alkmaatse stadslibrije. Bibliotheek Regionaal Archief Alkmaar TIS COX MEDIC ORVM OHNIVM longc principis,operaquibus maxima ex parte annoril circitcr duomillia Latina caruit lingua: Gncci ucro &C Arabespri'fci noftri Medici, plurimis tarnen utilibus prccrermifïisfcripta fua illuftraruntnunc tandem per M. Fabiu Rhaucn natcm,GulieImum Copum Bafilienfcm,Ni colaumLeonicenu,&Andream Breii tiumuiros dcxfhflimos Latinü tate donata,ac iamprimu in lucem cedita :quo re» uerahumanogenc ri nihil fieri po tuiclalu^ brius# BASTCEAE IN OFFICINA ANj DRE AE CRATANDRI, AN NO MXXVI# TJenchumlibrorum hocopcrccontcntorum, incalcefequcntis lndtcis reperict. Men had waarschijnlijk iets goed te maken voor de jaren waarin Van Foreest wel het werk van de stadsdoctor had verricht, maar er niet voor betaald had gekregen. Wanneer Van Foreest precies is teruggekeerd naar Alkmaar, is onduidelijk. Uit een brief aan Johannes Heurnius (1543-1601) van 9 oktober 1595 blijkt zijn vertrek uit Delft ophanden. Het Poorterboek van Alkmaar over de jaren 1538-1598 vermeldt op 21 oktober 1595 de 'gratis' (sic!) inschrijving van Pieter van Foreest.58 Maar nog in een brief aan Heurnius verstuurd uit Delft op 4 oktober 1596 vertelt Van Foreest dat hij 'kort geleden'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 26