het medicinis'.22 Helaas wordt geen van deze boeken gespecificeerd. Met enig voorbehoud nemen we aan dat Willem Fransz. een geleerd man was, maar waar hij heeft gestudeerd en hoe hij heeft gepraktiseerd is niet bekend. Na maart 1568 verdwijnt hij zo goed als geheel uit de bronnen. Vijftien jaar later komen we hem nog een keer tegen: op 20 januari 1583 kocht hij een huis in de Koorstraat.2! Onder de dertien Alkmaarders die zich op 2 september 1566 tot Brederode richtten, waren zoals we hebben gezien ook de gebroeders Nanning, Dirk en jan van Foreest. Dat Pieter en Jacob van Foreest niet van de partij waren, hoeft ons niet te verbazen: Pieter verbleef al enkele jaren in Delft, en het is bij hem bovendien zeer de vraag of hij, als hij nog in Alkmaar had gewoond, zich met deze actie zou hebben ingelaten. Hij was in reljgiosis geen uitgesproken figuur. Jacob van Foreest (ca. 1533-1586) verbleef in september 1566 mogelijk nog in Italië. Na een studie in Leuven was hij in 1565 aan de universiteit van Ferrara gepromoveerd tot doctor in de medicijnen. Volgens zijn broer Pieter is hij daarna teruggekeerd naar zijn 'patria', waar hij nog lang als doctor heeft gewerkt.24 Wanneer hij is teruggekeerd, is niet bekend. In ieder geval was hij tijdens het Spaanse beleg (21 augustus - 8 oktober 1573) in Alkmaar. Op 28 november 1573 namelijk besloot de vroedschap hem 'voor zijn curen an de soldaten in 't beleg ende daerna gedaen' twaalf gulden te betalen.25 Hieruit blijkt echter niet dat hij toen ook stadsdoctor was. Mogelijk was dat een paar jaar later wèl het geval. Op 30 december 1576 besloot de vroedschap het volgende: 'Is voorts meester Jacob van Foreest doctor in de mcdecijnen Op dit detail van het 1580 door Pieter Adriaensz. Cluyt vervaardigde schilderij van het beleg gezien vanuit het noorden, zien we rechts van de Sint Laurens de kerk van het Minderbroederklooster. Stedelijk Museum Alkmaar 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 23