Het Beleg van Alkmaar gezien door de ogen van historici, literatoren en beeldende kunstenaars Sandra de Vries Rede, op 8 oktober 1997 uitgesproken in de Grote of Sint Laurcnskerk ter gelegenheid van de viering van Alkmaars Ontzet. Op 30 december 1996 trok een golfje van verontwaardiging door Nederland, dat op gang werd gebracht door de media. Er was een onderzoek gedaan naar de kennis van de vaderlandse geschiedenis van een aantal Haagse politici en die was beneden de maat gebleken. De Alkmaarsche Courant kopte: 'Politici weten niet eens wanneer Willem de Zwijger vermoord werd'. De krant vervolgde: 'Onze kamerleden weten bar weinig over de vaderlandse geschiedenis. Gemiddeld geven ze op vijftien vragen niet meer dan zes goede antwoorden. Het Historisch Nieuwsblad gaf na een telefonische enquête onder zesenzestig parlementsleden, hen het rapportcijfer 4+'. Verontwaardigd citeert de krant vervolgens de reacties van verschillende kamerleden op hun prestaties, die varieerden van 'Ik vind al die wetenswaardigheden maar onzin' en 'Ik ben meer toekomstgericht' tot 'Als je vijftig bent, vergeet je wel eens wat' en 'Als je me vraagt wat ik gisteren heb gedaan, weet ik het ook niet meer'. Gelukkig was er één kamerlid dat alle vragen goed had: Gerrit Valk, voorheen archivaris in Alkmaar en nu buitenland-specialist voor de Partij van de Arbeid in Den Haag. Reden voor de Alkmaarsche Courant om hem trots 'een bolleboos' te noemen. Reden voor ons misschien om van enig gepast chauvinisme blijk te geven, maar daar gaat het hier nu niet om. Waar werden de politici nu eigenlijk op getest. Voornamelijk op feitenkennis. De vragen die gesteld werden, onthulden vooral dat zij hun jaartallen niet paraat hadden. Is dat dan zo belangrijk, vraag je je af Het antwoord luidt: ja en nee. Feitelijke gebeurtenissen vormen nu eenmaal de basis voor nader onderzoek. Ze kunnen interessant zijn, maar interessanter is de manier waarop met die feiten wordt omgegaan. De laatste jaren wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de geschiedenis van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1998 | | pagina 5