j wi y Inhoud Van de voorzitter 2 Een nieuwe redactie 3 Activiteiten in 1997 3 Een onbekende tekening van het interieur van de Grote Kerk te Alkmaar door Cornelis Pronk 4 Recent verschenen 19 Nieuws van de werkgroep Welstand 21 Informatierubriek Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Alkmaar 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1996 | | pagina 1