LjkJ, Inhoud Verenigingsnieuws Attentie Van de voorzitter 2 Van Manders Schilder-boeck gedrukt te Alkmaar 3 Jan David Zocher jr en de gebouwen van de Algemene begraafplaats van Alkmaar 8 Informatierubriek van het bureau monumentenzorg 16 mr. dr.J. Belonje, lid vanaf 1925 22 Recent verschenen 23 Dinsdag 7 februari 1995 Peter Bitter en Frits Laarman Opgravingen in de Grote Kerk Dinsdag 21 maart 1995 Lezing Let op: Deze lezing wordt gehouden in De Vest Woensdag 26 april 1995 Jaarvergadering De bijeenkomsten worden gehouden in restaurant De Kennemerprins, Kennemerstraatweg 16, Alkmaar. Aanvang 20.00 uur. In tegenstelling tot de overige bijeenkomsten wordt de ledenavond i.s.m. AZ van dinsdag 21 maart a.s. gehouden in Cultureel Centrum De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar Bij de voorpagina: Het Zeglis met de hamei van de Boompoort en de leugenbank om streeks 1725. Detail van de tweebladige kopergravure door Leonardus Schenk: "Gesigt van de seer beroemde Koop-stadt Alckmaar, geleege in Westvriesland bij de Boompoort te sien". 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1995 | | pagina 1