4 uit 1916 nog eens getekend voor het grote woonhuis 'A Marijke' aan de Kenne- n de 20ste mersingel 11-12, gebouwd in 1919 naar ontwerp van de bekende archi- tect Jan Stuyt, echter niet om in steen te worden uitgevoerd, maar als te Westerweg, geltableau." dechtingen Ook voor de letters (anno) en cijfers (1913) tekende Groen een opval aanden van lend ontwerp, dat in 1913 voor Alkmaar nog nieuw was. Verwante typen vond men echter wel elders al bij verschillende moderne architecten uit ede wijken die tijd. Overigens: alleen de cijfers werden volgens het ontwerp van Groen uitgevoerd, de letters werden iets gewijzigd. Nadien volgden nog enkele andere gevelstenen met verwante letters en cijfers in de stad, bij voorbeeld de gevelsteen met 'anno 1916' aan het reeds hierboven ge gevelsteen noemde woonhuis Kennemerstraatweg 4, gebouwd naar ontwerp P.N. armen, an- Leguit. tidere geo- aek. In die Invloed van Berlage edetailleer- In het bovenstaande kwam diverse malen de invloed van het werk van f een een- de bekende architect K.P.C. de Bazel op dat van Laurens Groen naar vo ren. Wanneer men Groens werken nauwkeurig bekijkt, valt op dat hij bezig ge- niet alleen het oeuvre van De Bazel, ook dat van zijn collega H.P. Berla e villa De ge (1856-1934) moet hebben gekend. Voor wat betreft het dieselgemaal n met een kan bij voorbeeld gewezen worden op de rondbogige ingang van het ti de naam poldergemaal met de zware bakstenen omranding en de forse natuurste merel on- nen sluitsteen, een motief, dat teruggaat op het werk van deze bekende Nederlandse architect uit het begin van deze eeuw. woonhuis eigentijd- Het interieur en de kapconstructie Het ging Binnen in het dieselgemaal-gebouwtje ziet men zowel tegen de voor- voorzien en achtergevel, als tegen de beide zijgevels platte, liseen-achtige steunbe envoudige ren aangebracht. Twee tegen de voorgevel, twee tegen de achtergevel, vier tegen de beide zijgevels. De steunberen aan de voor- en achtergevel 1912-1913 hebben een andere taak dan die tegen de zijgevels, zoals in het hierna dieselge- volgende uiteengezet zal worden. che vorm: Over de twee steunberen aan de voorgevel ligt een korte ijzeren balk. bovenzij- Hetzelfde is het geval bij de twee steunberen tegen de achtergevel. Deze iek spruit. twee korte ijzeren balken torsen een lange ijzeren hijsbalk, die de gehele ar model binnenruimte in de lengte overspant. Aan deze hijsbalk zijn kettingen, 3 vaker te- die dienen om de zware metalen onderdelen van de dieselmotor en de maar ook bijbehorende pomp te kunnen optakelen tijdens onderhouds- en repara en de eer- tiebeurten. ;epast. En- De steunberen tegen de zijgevels dragen de spantbenen van de ziende aar model kapconstructie. Opmerkelijk is dat deze kapconstructie niet in hout is - 101

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 99