Egmonderstraat 2 t/m 14. 6-8-10 uit 1914 en de om de hoek gelegen huizen Egmonderstraat 2-4- 6-8-10, ontworpen in 1915. Al deze panden vertonen een bouwstijl die op Berlage en De Bazel geïnspireerd was. Later volgden nog in dezelfde buurt de huizen Lamoraalstraat 2-4 (1921) en Nassaulaan 13(1928). De ze panden zijn, net als het overige werk van Groen uit de jaren '20, uit gevoerd in een jongere bouwstijl, n.1. die van de Amsterdamse School. In de twintiger jaren heeft hij bovendien een een reeks van woningen ontworpen langs de onevenzijde van de Kennemerstraatweg. Het begon allemaal in 1922 met een blokje van vijf woningen die de huisnummers 125-133 (voorheen: 123-131) dragen. Daarna volgden succesievehjk de nrs. 135 uit 1925 tot en met 151 (gebouwd in 1929). Ook ontwierp hij de woonhuizen Eilandswal 26 (1926) en Westerweg 140 (1937); voorts het complex van de vrijmetselaarsloge 'De Driestar' aan de Gedempte Nieuwesloot (1924-1936). Het gebouwtje van het dieselgemaal nader bekeken. De blauwdruk van Groens ontwerp voor het dieselgemaal toont een eerdaags gebouwtje met een zadeldak. De muren werden opgetrokken uit rode baksteen, het dak met platte grijze (gesmoorde) pannen, tuile du nord genaamd, belegd.7 Er is sprake van een rechthoekige plattegrond. De binnenmaten moesten volgens het ontwerp ca. 5,40 x 6 meter bedragen. Zoals gebruikelijk bij dergelijke kleine bouwwerkjes die dienden om een dieselgemaal te huis vesten, bleef de binnenruimte, waarin motor en pomp een plaats von den, ongedeeld. 97

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 95