vrouw, Sjoukje Scheltema, uit de nabijgelegen Ferdinand Bolstraat die de aangifte deed. Wie de vader van de baby was, is niet bekend. Toen Laurens zes jaar was, werd hij officieel door zijn moeder erkend, en wel op 28 oktober 1885. Zij was inmiddels verhuisd naar een ander adres in de Pijp, namelijk naar de Govert Flinckstraat 7A. Bij de erken ning was haar oudere broer Hendrik Groen aanwezig, die het beroep van aanspreker uitoefende. Voorts was haar zwager getuige, Gerrit Cor- nelis Morel, kantoorbediende en gehuwd met Anthonia Groen, een ou dere zuster van Elisabeth. Zowel Hendrik Groen als Gerrit Morel en zijn vrouw woonden op dat moment in Amsterdam. Over de opleiding van Laurens ontbreken de gegevens, maar kennelijk heeft hij de gelegenheid gekregen zich te bekwamen in het bouw- en tekenvak. Waren oom Gerrit Morel en tante Anthonia Groen daar op een of andere manier bij betrokken? In ieder geval woonde hij bij hen in Bussum toen hij in 1903, bijna 24 jaar oud, solliciteerde naar de func tie van tekenleraar aan de Ambachtsschool in Alkmaar. De sollicitatie verliep voorspoedig en hij werd inderdaad tot 'leraar hand- en vakteke nen' benoemd.2 Na zijn benoeming is Laurens Groen samen met de eerder genoemde oom en tante vanuit Bussum naar Alkmaar verhuisd. Oom en tante ves tigden zich op de Geestersingel 2, hij op de Geestersingel 3. Eind 1906 verhuisden zij gedrieën naar de Nieuwpoortslaan la. Enkele jaren later, in 1908, is Laurens Groen in Alkmaar in het huwelijk getreden met Cor- nelia Agatha van de Pol (geboren Alkmaar 25-10-1875), dochter van Willem Ouwel van de Pol (Alkmaar 23-1-1846, overleden aldaar 17-8- 1924) en Sijgie Bus (Uitgeest op 20-11-1850, overleden Alkmaar 13-8- 1930). Het jonge stel vestigde zich aan de Kanaalkade (toenmalig num mer 18). Zij hebben er maar een paar jaar gewoond. Al eind 1911 kon een nieuw huis betrokken worden aan de Westerweg 65 (destijds: 59), dat Groen zelf ontworpen had. Driejaar later, in 1914, liet schoonvader Willem Ouwel van de Pol eveneens aan de Westerweg door Laurens een huis ontwerpen: het huis Westerweg 77. In de loop van 1924 traden er verschillende wijzigingen in het leven van Groen en zijn vrouw op. Hij legde zijn functie van tekenleraar aan de Alkmaarse ambachtsschool om gezondheidsredenen neer:3 Van nu af aan was hij alleen nog als architect werkzaam. Een andere verandering bracht het overlijden van zijn schoonvader te weeg. Na zijn dood verlieten Groen en zijn vrouw het huis Westerweg 65 om te gaan inwonen bij de weduwe, Sijgie Bus, aan de Westerweg 77. Sijgie stierf in 1930. Intussen had Groen al voor zichzelf een nieuw huis met kantoor, Houtwijck ge naamd, laten bouwen aan de Kennemerstraatweg (nu 135, voorheen: 95

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 93