de motor heeft een diameter van 25 centimeter en een slag van 60 cen timeter. Voor de koeling van de cilinder wordt water gebruikt dat tussen de cilindervoering en buitenmantel circuleert. De brandstofpomp brengt de brandstof onder een druk van 30 atmosfeer via een brandstofklep in de cilinder en wordt dan door de inblaaslucht van ongeveer 55 atmo sfeer in fijne deeltjes in de cilinderkamer geblazen. Dit systeem wordt luchtverstuiving genoemd. De dieselmotor heet daarom ook wel "hoog- druk-inblaasmotor". In de beginperiode van de dieselmotorontwikke ling was de techniek niet bij machte om zoals nu gebruikelijk de brand stof via een hoge druk inspuitpomp in de cilinderkamer te verstuiven. Luchtverstuiving werd daarom tot circa 1930 toegepast. De motor wordt gestart met startlucht die via een klep in de cilinderka mer geblazen kan worden. De luchtvaten worden door middel van een tweetraps luchtcompressor op druk gebracht. Het constante toerental van de motor wordt gerealiseerd door een ge wichtsregulateur die via een stangenstelsel de instelling van de brandstof- pomp regelt. De regulateur werkt zodanig dat bij het eventueel wegval len van de belasting een "op hol gaan" niet mogelijk is. De toeneming van het toerental is dan ten hoogste ongeveer 8 procent. Kenmerkend voor vroege technologische apparatuur is ook, dat alle ac cessoires en bijwerktuigen als in een laboratorium-opstelling uitwendig van de eigenlijke motor zijn gemonteerd en daardoor gemakkelijk zijn aan te wijzen. Behoud van de Alkmaarse diesel 1988 was voor het gemaal een belangrijk jaar. Na 75 jaar trouwe dienst ging de diesel met pensioen. De directe produktietaak is medio septem ber 1988 overgenomen door een zielloze opvolger met een elektromo tor. Pensioen betekent echter gelukkig geen stilstand. De gemeente Alk maar heeft het gemaal voor een symbolisch bedrag verkocht aan de Stichting Beheer Dieselgemaal polder Overdie-Achtermeer. Deze stichting heeft zich naast het instandhouden ook ten doel gesteld om het gemaal als levend monument te laten functioneren en de educa tieve waarde er van te versterken. A.C. Pijcke P.Verhoeven 87

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 85