Situatie van het gemaal met naaste omgeving Naam van den Polder.OveztU cnglcfitcvmc&z'. De Alkmaarse diesel Het is geheel in dit beeld passend, dat het toenmalige polderbestuur van de polder "Het Overdie en de Achtermeer" na het 1912 afbranden van de poldermolen besloot tot het installeren van een dieselgemaal. In de eerste contacten die men hiertoe had met de firma Werkspoor uit Am sterdam schreef deze firma: "Ofschoon door ons zowel stoom-, als mo torinstallaties zijn uitgevoerd, worden eerstgenoemde voor polderbema ling meer en nreer verdrongen door dieselmotoren, die zo bij uitstek ge schikt zijn voor dit doel". In het toenmalige informatie en reclameboekje van Werkspoor "Polder bemaling" werden de voordelen van de diesel en de centrifugaalpomp uitgebreid verkondigd. - de kleinere plaatsruimte ("..nauwelijks een derde van de oppervlakte vereischt voor een stoominstallatie.."); - de geringere bouwkosten ("..de stoominstallatie vordert belangrijke hoogere bouwkosten.."); - het geringere brandstofverbruik ("..meerdere zuinigheid.."); - de snellere start ("..binnen 10 minu ten na in gang zetten van de Diesel motor, welke noodig zijn voor het volzuigen der centrifugaalpomp, is het gemaal in volle werking.."); - de eenvoudigere bediening ("..een gewoon werkman, b.v. een mole naar, kan binnen korten tijd als ma chinist daarvoor worden opgeleid en meer personeel is absoluut on- noodig.."); - de grotere betrouwbaarheid ("..geen motor van ander stelsel kan op het punt van betrouwbaarheid met haar in vergelijking treden.."). In het informatieboekje wordt tevens een opsomming gegeven van de reeds opgeleverde en werkende dieselpol dergemalen. Tenslotte volgden letter lijke publicaties van circa 20 getuig- schriften van polderbesturen over de Situatie van het gemaal en omgeving. goede werking van de dieselinstallatie. 85

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 83