Flora en fauna van polder Overdie en Achtermeer Het noord-oostelijk deel van de polder Overdie en Achtermeer is te genwoordig bebouwd. Van de oorspronkelijke flora en fauna is niets meer aanwezig. Het zuidelijk deel is onbebouwd en vertoont het beken de typisch Nederlandse polderbeeld van kronkelende slootjes en groene weiden. Dit is het gebied van de groene kikker en de zwanebloem, van zompige oevers en grazige weiden. Het landschap kan eenvoudig worden gekarakteriseerd als een combina tie van een water- en moerasgebied en een agrarisch gebied. De plant en diersoorten, die we hier vinden zijn typisch voor deze gebieden. Van Deel van de topografische kaart van Alkmaar uit 1971. De Kooimeer is het enige stukje polderland dat is overgebleven. 77

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 75