Hollands Noorderkwartier is de capaciteit vastgesteld op 10 m3 per 100 ha per minuut. Deze relaties bepalen de stijghoogte van het polderwater tijdens hevige regenbuien. Voor de polder Overdie en Achtermeer is deze stijghoogte berekend op 0.30 m. Behalve het afvoeren van het overtollige water uit de polder Overdie en Achtermeer wordt er ook gezorgd voor toevoer van water in de zomer, wanneer de verdamping groter is dan de neerslag. Daartoe zijn verbin dingen gemaakt met het buitenwater zodat water ingelaten kan worden. Het ingelaten water in de Zandput doorstroomt deze en gaat via de sloot langs de Bestevaerstraat naar de Oosterhout. Door middel van een aantal duikers wordt het dan geleid naar de grote waterpartij aan de noordzijde waarna het zuidwaarts stroomt langs de Vondelstraat en onder de Vondelstraat terecht komt bij het poldergemaal. Van de riolering en de waterhuishouding van de polder Overdie en Achtermeer zijn slechts enkele punten beschreven. Ik hoop met het bovenstaande een indruk te hebben gegeven hoe een moderne stadspolder functioneert. R.Vogel 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 73