school bleek dat de pomp was afgesloten en ook de sloot. Massale pro testen van de bewoners van de Emmastraat waren het gevolg. "De vloe ren rotten, de gezondheid loopt gevaar, malaria, stank...". De woning bouwvereniging voor volkshuisvesting "Alkmaar" klaagde voortdurend. Door de ophoging van de bouwterreinen om het Landstratenkwartier veranderde de grondwaterstand. Een piklaag in de grond belette de ge wenste afvloeiing via het grondwater. De Steynstraat wist er van mee te praten. "Verwoestende invloed aan deuren en vloeren....De schuldige van het hoge grondwater is dat de grondduiker tussen de Klappolder en de Achtermeer is weggenomen". Ook de watervervuiling is al gauw een bron van steeds weer klachten, zoals. Een voorbeeld; J. Zaadnoordijk klaagt in 1895 over de Overdiepadsloot. "Wie moet die zwijnenherrie van die huizen van B. en anderen opruimen? De vuilnisman komt dagelijks langs en toch gooit men maar rommel erin en zijn wij dan verplicht die rommel van dig- gels, zindels enz. eruit te halen? Van wie is dit slootje? De uitloop van riolen is zeker nadelig voor de koeien en ander vee. Dan beter In 1905 nam de gemeente de Overdiepadsloot over en dempte hem. Meerdere verzoeken om slo ten te mogen dempen liepen pa rallel met de klachten over vervui ling en stankoverlast. Die namen toe naarmate er meer bebouwing kwam. Door het verlenen van ver gunningen voor het dempen van slootjes in individuele gevallen, het leggen van dammen en stukjes ri ool was de samenhang in de be heersing van de polder verloren geraakt. Een allesomvattend plan ontbrak en voor een eventuele uit voering het nodige geld. De aanleg van een goed rioolstelsel was de oplossing, maar de beheersing van de grondwaterstand was een blij vend probleem. Alkmaar neemt de polder en de bestuursfunctie over. riet en een enkel pijltje." In 1911 lag de molen, later het gemaal, nog midden in de weilanden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 66