L Het BESTUUR AUKMAAR./Juni I90U den Polder O V E R D I E cn ACH TER MEER brengt ter uwer kennis dat het op aeyta-J dat:. 1 Ja' des voormiddags ten 9 uur de RIETSCHOUW zal houden over de slooten belendend uw land en de heilooërdijk. liet 'ulleye run hel Vtnjeliiksch Hesluu /j jiütdei üveulie en Aclitei nu jj o?/ -i—cLj ■tg 9sJU~. af. Steurt** ts t öZey *5j (j Iz-ot^rO clj^r- (J-y'frv<// Aankondiging van de rietschouw op 13-6-1906. den eieren en melk hun weg naar de nieuwe wij ken van Alkmaar. Graag zelfs. Schillen werden op gehaald. Vooral in de oor log speelde schapewol voor eigen en andermans gebruik een steeds grotere rol, een voordeel boven de stedelingen die er op al lerlei gebied slechter aan toe waren dan het gezin van de machinist/boer. Met spinnen en breien werd het gezin prima in de kleren gehouden. De regenbak met drinkwater van het dak en het "huis je" buiten boven de sloot vulden het beeld van bui ten wonen aan. De polderbesturen hadden voor hun schouw- en andere vergaderingen, vaak ver van huis, vergaderruimte nodig. Ook om te dineren en soms om te overnachten, tradities waaraan de moderne vervoermiddelen geen goed hebben gedaan. In Edam, Schardam, An- dijk, Petten en Noord-Schermer zijn er voorbeelden van. Die vergadervertrek- ken werden natuurlijk niet door con ciërges en anderen bewoond. De woning bij het gemaaltje van de polder Overdie en Achtermeer was vanzelfsprekend te klein voor een apart vertrek, maar de be hoefte 0111 zo nu en dan te vergaderen was er wèl. In de huiskamer van het ge zin Leegwater. Alleen voor de dijkgraaf was er een leunstoel en die mocht alleen door hem worden gebruikt. Ook voor de kinderen was die taboe. Er mochten eens vlekken op komen. De stoel van de dijkgraaf. In 1947 bedankte Th. Leegwater om ge- 58

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 56