zeer "caduk". Het besluit was eerst "ja", maar later komt men op het besluit terug. Toch liever weer repareren: 24 stemmen voor en 8 tegen. Gegevens over de Franse tijd ontbreken in het archief practisch geheel. Na ruim een eeuw ruziemaken tussen Alkmaar en de grote droogmake rijen aan de ene kant en Hoorn met de laag gelegen veengebieden aan de andere, over wel of niet invoeren van een maalverbod op de Scher merboezem onder bepaalde omstandigheden, besloot men uiteindelijk hiertoe. Als het water een bepaalde hoogte had bereikt gaf men vanuit het centrale punt Spijkerboor het sein. Dit werd van molen tot molen doorgegeven, overdag met een blauwe vlag en 's nachts met een lan taarn. 1835 Omstreeks deze tijd vond een reorganisatie van de waterschap pen plaats. De provincie eiste toezending en verantwoording van het financiële beheer. Het eerste reglement, de eerste keur in druk, kwam in 1837 uit. Eén exemplaar bleef in het archief be waard. 1839 Een dikke map is gevuld met gegevens uit de periode 1839- 1960 over de overdracht van water en land aan de gemeente Alkmaar. Het dempen van sloten en het ophogen van land gaat beginnen met een eindeloze strijd over het onderhoud van de sloten en zijkanten. De molen van de Overdiepolder. 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 46