1690 Het polderbestuur besluit voortaan niet meer te stemmen hoofd voor hoofd, maar naar evenredigheid van oppervlakte. 1709 De polders Overdie en Achtermeer worden verenigd. Daarvoor worden afspraken gemaakt over: - toegankelijkheid van de beide ringdijken - recht van het vastmaken van dammen en bruggen op eikaars ringdijken - recht van overgang en gebruik van het molenerf - regeling van gebruik van de wegen en het plaatsen van hek ken. De polder Overdie en de polder Achtermeer besluiten een proef te nemen om met één molen het geheel te bemalen. De proef slaagt. In 1711 sluit de Klappolder zich aan. 1736 Wat stijl betreft: Pieter van Singel wil een, wat hij noemt, gootje kwijt dat overlast bezorgt. Vijf foliovellen zijn nodig om duidelijk te maken wat de problemen zijn. Hij eindigt zijn brief aldus: U.E. Grootachtbaarheden als vaders dezer staat en landen, soo versoeke ik seer ootmoedelijk en onderdanig U.E. vaderlijke op- lettenheijt mij in dese gelieve te assisteren dat meer gemelde gootje weggeruijmt werde." Hij ondertekent met: "U.E. Hoogachtbaarhedens seer ootmoedi ge en onderdanige dienaar en burger deser Stede." 1760 De molen krijgt een stenen waterloop. 1763 De Sandersloot wordt uitgebaggerd. Kosten 256,-. Het dag loon was toen 15 stuiver per dag. De penningmeester van de polder, Mr. Zengerondertekende het besluit van 13 mei 1776 om de bouwvallige molen te herstellen. Voor het zetten van zo'n handtekening waren nodig: een veren pen, veel oefening, geduld en tijd. 1776 Moet er een nieuwe houten dan wel een stenen molen komen? De beide roeden zijn namelijk onbruikbaar en de molenas is 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 45