u) 9\ c/ /z zan/e/i L; 7 1581 Droogmaking van het Groenewater of Rietmeer en de Kooi- meer. Het octrooi dateerde al van 1566, maar door alle rampen van watersnood en oorlog werd de eindfase pas jaren later be reikt. 1586 De omslag voor de Achtermeer, het Groenewater of Rietmeer is 5,- per morgen (ca. 0,6 ha). 1656 Ruzie over het rijden met hooiwagens langs 'onze' dijken, zodat er 'notwegen' ontstaan, met alle rechten voor derden van dien. BK "I *:.j *J .j] )<an SS7 lo /^huneer' /i. neirmai' i .(j reLtiiK*"2/\l Ic L? J/i Cjnu/e Sn 'j/z cn 7/6Js -'I zvz, iS «d tos tssi li i(%r. (j Cri/Jililiirui /leifi J/'ii tiiuS. Ut!" tfl/U /1/ i'ti /uWDj/e/lin./ 0 4 'i .4 nTX T -i X\ s 10 t) (Mïiqotit Sn./ ii c 0 o ii/iii/isus ti ii i//si ?ij' /t y yjbe *kH, cTbim'icn i/ietatn. Dc oppervlakte van de polder uitgedrukt ingeersen, sneezen en weden. De verwarring door de vele verschillende plaatsgebonden maten was groot. Zelfs de kleine polder Achtermeer had een eigen roedemaat. Pas in de Franse tijd werd een uniforme regeling ingevoerd. 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 44