Momentopnamen uit de geschiedenis van de polder Overdie en Achtermeer r./< ■- reiende be- voorbeeld ^realiseerde abrieks- of 1396 Privilege van hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, over vrijstelling van waterschapslasten in het conflict in de kos ten van de Schardam. 1527 Eerste octrooi van het stadsbestuur van Alkmaar voor de droog making van de Achtermeer. In 1533 was het land droog en kon men met de verkaveling beginnen. In 1536 was de oudste droogmakerij in Holland in gebruik. 1570 Allerheiligenvloed. Het water dringt op enkele plaatsen de nieuwe polder binnen. 1573 Tijdens het beleg van Alkmaar worden de dijken doorgestoken, ook die van de jonge droogmakerij. apark voor ld was. verd samen nd om een aunten. De langer op het overleg 1 voor een eeds op 14 n over een an voorna- geleid tot basis hier- sn dit heeft - ca 16.000 uitgebreide KAART VAN MET O VERD1 E^DK AGTERMEER^vKLAPPOLDER /////!n a/ r/l M U fU/t f J/frWtr >17/1 1/4 .\TO/,A' V ME KJ' 'JTE/l KX r./i.Se J.Vi f 4 O r. ,y i\ fl.lm Ls Jx^.44... 4 „t.i/s.--k lyXA j ~s S c i/ Sf w <t.« v -Ju..!. 's :.-X-z~£ïr-- Kaart vatt de polders Overdie en Achtermeer en de Klappolder. 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 43