Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noor derkwartier en de waterschappen Het Lange Rond en Groot-Geestmer- ambacht. 1994 Historische vereniging Oud Alkmaar Redactie adres: Regionaal Archief Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL Alkmaar Omslag: Detail uit de kaart van het Geestmeranibacht door H. de Leth (ca. 1730) Grafische verzorging: Dékavé druk in vorm!, Alkmaar ISBN: 90-801565-2-3/CIP ISSN: 0927-3344

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 4