inrichting zijn straten met een breedte van 10, 12, 15, 18, 20, en 25 m. gekozen. In de breedste straten wordt rekening gehouden met de aanleg van een dubbel tramspoor. De diepte van de bouwblokken regelt zich naar het te verwachten type woningen; zoals de toelichting vermeldt voor de meest goedkope wo ningen is 15 a 16 m terreindiepte dus 30 a 32 m blokdiepte gekozen, dieper terrein zal de bouwkosten te veel benadrukken en de belangen der volkshuisvesting benadeelen." Ook wordt aan de riolering aandacht gegeven; door de geprojecteerde "Plan van Uitleg, 1911" AIKMAAR 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 36