Zoals gezegd gingen de waterschappen Overdie en de Achtermeer met de Heilooërmeer samen in 1709. In jaren 1711-1718 traden de boeren uit de Klappolder, de een na de ander tot dit waterschap toe. De Klap- polder was de strook tussen de Kennemerstraatweg, de Achtermeer en de Heilooërdijk. Dit was hoge grond waarvan het water op natuurlijke wijze afvloeide op de ringvaart van de Achtermeer. De verklaring voor de naam van dit poldertje zou kunnen zijn dat de afwatering plaatsvond via een sluisje waarin een afsluitbare klep of klap zat. De naam van het nu ontstane waterschap zou dus voluit moeten zijn: Overdie, Achtermeer, Heilooërmeer en Klappolder. In de praktijk werd het Overdie en Achtermeer, of nog korter Overdie. Het waterschap werd opgeheven per 1 januari 1962. Het sluisje in de Heilooërdijk door Pieter Plas. 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 25