mer en Zeglis is aangelegd is niet bekend, het is echter aannemelijk dat er in 1396 een dijk bestond. Evenwel van een waterschapsbestuur was toen nog geen sprake.15 De molen van Overdie stond aan de Noordzijde vlakbij het Zeglis. Rond 1700 ontstonden er problemen met de wind vang van deze molen. De bomen van de stad veroorzaakten zoveel luwte dat men verplaatsing van de molen overwoog. Men koos evenwel in 1709 voor gecombineerde bemaling met de toen nieuwe molen van de Achtermeer. De Achtermeer behoort tot de belangrijkste waterstaatkundige monu menten van Nederland. Het is namelijk de oudste droogmakerij ter we reld. Hierboven zagen we reeds dat reeds in 1408 de poldermolen in Alkmaar werd toegepast. Sindsdien nam het gebruik van de windbema- ling rond Alkmaar een grote vlucht. Dat men de molen niet alleen kon gebruiken om overtollig water uit de weteringen te malen, maar zelfs om gehele meren mee droog te malen werd duidelijk in de jaren twintig van de zestiende eeuw. Toen lieten Jan Janszoon (1490-1555), baljuw van Egmond en van de Nijenburg, burgemeester van Alkmaar, dijkgraaf van Geestmerambacht en zijn broer Willem Janszoon (1493-1547), schout van Alkmaar, uit de familie die zich later met de naam Van Egmond van de Nijenburgh ging tooien, hun oog vallen op een klein meertje binnen voor de droogmaking van de Achtermeer. 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 23