L I ■ichting van "t daarna, in t de aanlei- gelegen in denken aan lig kennen, ïghebbende uden waar- bescherm- r park werd rel: de hoe- ligheid van verhoefsla- "digden van 4 stad wor- zij waren van waar- et recht tot n Egmond, op geeste- in Egmond de stamva- eldlijke be- zwaard ilieVan Eg- lelang voor De Van Eg- Wouter de en oorkon- lat Wouters e abdij ge en namelijk at het dijk- maken we 1208 door voorts be- ïouden ge- B De "Dijk van Bergen naar Alkmaar", zoals zij in oude oorkonden wordt genoemd, heeft een heilzame werking gehad. Het gebied bleef nadien vrij van overstroming; het moeras, of het slikland, bij de Abdij van Eg- mond, ten noorden van de Zanddijk viel droog. Het stond bekend als Winimenunimerzwet. De dijk beschermde echter alleen het gebied ten westen van de Rekere. Aan de oostzijde van de Rekere bood de dijk geen soelaas. Integendeel, door de aanleg van de dijk zal aan de oostzijde De Rekerdijk nabij de Zeswielen. 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 17