laan om ze aterschap. trschap van bij de vijf ;n, toen op sn rondom Graaf Dirk VII van Hollandin: Waart' afbeeldingen van de Hollandse Graaven en Gravinnen geschetst naa de aaloude schilderijen, gevonden vanouds in het Karmeliten Klooster tot Haarlem ringen via Noordzee ussen Alk- i Oesdom, probleem Dnder lei- :>t men tot 'er van de Alkmaar, aanvatten ©act na toert ©jabc ©tcWriirh bc febenbe. «3nbc Wc «aocl fficabc ban ©Icbt fórt IDajS brui Stilt fijn ©odjtcr te JDijbc oljcbcnbc/ ©net 1)1' ttt' ©oebtet 011 toau lift öiciS toel bioct Stba gljrlirtcn. ©Tt ©imccllift SMoct l}ab betl fttljbtn tcgfien Wc Bilefen fel ©ie Blamijngljtn tirafjcrröe fjii niet 'et fpoct. ©n bic rotccclrfi' bertoan t)n tori SCI |il» bpanben bjocljtc t)o m 't gljcqurt ©oe ï)p xv. iarr Ijabbr ©f)ercglcrt £»to;f Ijb tr ©0!ü)ccl]t 't jacr m c. c m foo leb berteï. t'Cgitioitt bcgjabm/ met teren bercittt. I 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 15