Duizend en een dijkgraven Alkmaar "Kom op een vrijdag voormiddag in het kaasseizoen te Alkmaar! De meer dan zeventig dorpen, die rondom de Noordhollandsche metropolis liggen, hebben hun contingent geleverd. Beemster, Pur- mer, Schermer, Waard hebben zich leeg geschud in het kleine nette stadje. Waar gij komt: bij den tabaksverkooper, in de koomenij, in den pottewinkel, bij den schoenmaker, die alle dubbel hebben uitgestald, bij den notaris, den advocaat, den dokter, en ten huize van de duizend en een dijkgraven en penningmeesters van polders, overal ontmoet gij een boer". Heiloo Aldus schreef Hildebrand (Nicolaas Beets) in 1841, "dit regenjaar", toen het hooi "bitter slecht was uitgevallen".1 Is er veel veranderd ten opzichte van 1994, toen Alkmaar en omgeving getroffen werden door aardbevingen en overstromingen? Klein is Alk maar niet meer te noemen, net nog net. Nog altijd heeft de stad de functie van regionale metropolis. Hoewel de boeren plaats hebben ge maakt voor de toeristen, is het op vrijdag in het kaasseizoen nog altijd een drukte van belang. Maar waar gij gaat, nog slechts één dijkgraaf zult ge vinden, in het zuiden van de stad, dat als Arcadia te boek staat. Wie waren die duizend en een dijkgraven en waar zijn zij gebleven? Dat is de vraag die ons hier bezig houdt, nu de zorg voor de waterstaat van Alkmaar weer in handen komt van twee waterschappen. Nicolaas Beets (1814-1903) geeft ons het antwoord niet. Hij was de tel kwijtgeraakt en nam zijn toevlucht tot de metafoor "1001". Hij had het wel kunnen weten, want in zijn schoonouderlijk huis was men uitstekend op de hoogte. Op de Nijenburgh te Heiloo, van waaruit hij tot tweemaal toe in het huwelijk trad 2, werd in zijn tijd dagelijks over waterschappen ge sproken. Schoonvader Dirk van Foreest (1792-1833) was van minstens drie waterschappen bestuurslid geweest. Zwager Cornelis had zitting in vier besturen. De familieportretten vertoonden ettelijke dijkgraven, hoogheemraden, heemraden en hoofdingelanden. Als ingeland betaalde de familie in tientallen waterschappen de omslag. Hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen tot Petten, Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, Zijpe- en Hazepolder, Anna-Paulownapolder, Oosterzijpolder, Boekelermeer, Wie- ringerwaard, etc. Het moet de jonge Nicolaas, letterkundige en theo loog, geduizeld hebben. Ook nu nog blijkt het geenszins eenvoudig om alle waterschappen die een band met Alkmaar hadden in beeld te 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 13