welker grondgebied deze keur kracht zal hebben, een exemplaar van het ontwerp werd toegezonden, terwijl geene bedenkingen daartegen ingebracht zijn. Alkmaar, 12 December 1942. Goedgekeurd bij besluit van heden No. 178. Haarlem, 8 Juni 1943. J. FRANS Pzn., Voorzitter. J. SMIT Gz., Secretaris. De Commissaris der Provincie Noordholland, Mr. W. N. FELHOEN KRAAL, Bestuursraad. VAN URK, Griffier. Hiervan is afkondiging geschied, waar het behoort, nadat deze verordening 30 dagen voor belanghebbenden ter inzage heeft gelegen, den 15 Juli 1943. De Secretaris van den polder Overdie en Achtermeer, J. SMIT Gz. 111

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 109