Inhoud Verenigingsnieuws Attentie Bestuursmededeling Van het bestuur 2 Een nederig ambacht 3 Een Hollandse snuifdoos 14 Recent verschenen 19 Informatierubriek van het bureau monumentenzorg 20 Woensdag 28 september 1994 ds.J. Kila Sporen van de kerk in Alkmaar Woensdag 23 november 1994 drs. C. Streefkerk Waterschapshistorie Anders dan voorheen zullen de bijeenkomsten voortaan worden gehou den in restaurant de Kennemerprins, Kennemerstraatweg 16, Alkmaar. Aanvang 20.00 uur. Voorafgaande aan de lezing van 28 september a.s. zal een extra ledenver gadering worden gehouden. Het bestuur zal dan voorstellen de vice- voorzitter van het bestuur, de heer drs. G.Valk, te benoemen tot voorzit ter van de vereniging tot de jaarvergadering van april 1995. Deze vacature is ontstaan door het aftreden van de heer ir.J.IJff. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 1