Deze in ons land gevonden Keltische munten zijn zgn. regenboogschoteltjes uit de eerste eeuw voor Chr. Ze danken hun naam aan het feit dat men dacht dat deze munten aan het einde van de regenboog te vinden waren. Op de voorzijde een zgn. triquetum (symbool met drie beentjes), op de keerzijde cirkelpatronen binnen een Keltische halsketting (0 18 mm). Voor- en keerzijde van een tremissus die tussen ca. 625 en 650 in Dorestad is geslagen. Op de munt staat de naam van de monetarius Madelinus (0 14 mm). lijk een meer algemeen gebruik van geld. Romeinse soldaten, veelal gelegerd in kam pementen aan de grens van het grote rijk (in het noorden de rivier de Rijn) of op strategische plaatsen als kruispunten van belangrijke wegen binnen het rijk, kregen hun soldij uitbetaald in munten. Ook het Romeinse muntstelsel was opgebouwd uit stukken vervaardigd van goud, zilver en koper. De muntstukken uit die tijd tonen het portret van de keizer met diens naam en titel(s) in een omschrift op de voorzijde en een meer algemene voorstelling met ook weer een omschrift op de keerzijde. De vele zeer gevarieerde vondsten van Romeinse munten in ons land tonen het wijd verspreide gebruik van deze muntstuk ken aan. Gesteld kan zelfs worden dat rond om vele Romeinse legerplaatsen een bescheiden geldeconomie ontstond, door dat de soldaten hun aankopen bij de lokale bevolking betaalden met de munten van hun soldij. De lokale bevolking kan deze munten vervolgens weer hebben 'geruild' tegen bijvoorbeeld niet inheemse goederen, die door de Romeinen waren meegebracht. Tot nu toe spraken we alleen maar over munten die niet in Nederland zijn geprodu ceerd. Over de plaatsen van nruntproduktie in de tijd van de Kelten bestaat nog veel onzekerheid. Romeinse muntplaatsen zijn wel bekend. De voor ons land dichtstbij zijnde muntplaats is de Duitse stad Trier. De vroegst aantoonbare muntproduktie in ons land vond plaats in de eerste helft van de 7e eeuw in Dorestad. Die stad was een belangrijke handelsplaats, waar goederen afkomstig van zowel het achterland als van overzee werden verhandeld. Naar alle waar schijnlijkheid vond de eerste muntslag te Dorestad plaats rond het jaar 640 door de 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 9