3. Zeeslag van Bossu 1573 (zilver O 58 mm) Vz. Afbeelding van de zeeslag. Omschrift: INQUISITIO INQUIRENDO NIMIS SEDVLO SE IPSAM PERDIT (de Inquisitie, door al te nauw zoeken, verliest zich- zelve) Kz. Tekst: 11 october 1573. door LoVter gheWeLt Van. MenICh. heLt der VrYe WestVrlesChe Natie Werd. BossoV. geVeLt dit. hier. gesteLt tot. Lofteken.Van gods.gratle.1615. Gemerkt: C.W. muntmeesterteken een franse lelie (Caspar Wijntges) 4. Bloei van de steden van het Noorderkwartier door de overzeese handel (zilver 0 50 mm) Vz. De zee met op de voorgrond Neptunus op een vis en op de achtergrond schepen voor de kust. Omschrift: SIDERE. PROFICIANT. DEXTRO. NEPTUNIA. REGNA. (moge het rijk van Neptunus onder een gunstige ster floreren). Kz. Gekroond wapen van West-Friesland, geflankeerd door twee leeuwen. Tekst: INSIGNIA FRISIAECIS RHENANAE. Langs de rand de wapens en de namen van de steden ALCKMAER, HOORN, ENCKHUSEN, MEDENBLICK, EDAM, MONICEDAM, PVRMERENT. 5. Veepest van 1747 (zilver O 50 mm) Vz. Voorstelling van boeren met hun zieke en dode vee. Kz. Onder een pijlenbundel en het jaartal 1747. Tekst: Het zieke Vee van stal geleid Sterft aanstonds wech, de landman schreit, En zend, geknield, tot Gode zijn klagten, Om hulp van zijn gena te wagten. Maar ligt zal 't jammer, dat hem plaagt, Zoo 't Land voortaan geen vrugten draagt, Die boete en waar berou vertoonen, Zoo weinig 't Volk, als 't Vee verschoonen.' Gemerkt: N.V.S. (Nicolaas van Swinderen, ca 1730-1760) 6. Vijfjaar Bataafse Vrijheid 1799 (O 43 mm) Vz. Strand met een kanon en een doodskop. In het midden een lans, gekroond met vrijheidshoed, gebundeld met twee vlaggen en twee vaandels; daarop een schild met het opschrift: De BRITTEN en RUSSEN te Kalans-oog geland 27 aug. 18 sept. 1799. Onderschrift: Te Kastricum 6 Oct.1799. Bovenomschrift: Die ze gaf 60. Voor- en keerzijde van de penning op de bloei van de steden van het Noorderkwartier. 100

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 99