De penning voor de Wedstrijden voor Handwerkslieden in Nederland is een typisch voorbeeld van een 19e Eeuwse fabriekspenning. Op de voorzijde staat een maagd afgebeeld die een palmtak boven een zittende handwerksman houdt. Linksonder zijn twee namen vermeld: Jünger D en Menger. Jünger is de directeur van het bedrijf waar de penning is gemaakt en Menger de maker of ontwerper. Toen in de 19e eeuw de vormgeving van de ontwerpen meer en meer achteruitging werd o.a. door de stempelsnijder J.EM. Menger van 's Rijks Munt in Utrecht geprobeerd om de kwaliteit van de ontwerpen te verbeteren. Overigens kon men toen in vele categorieën prijzen winnen. Een van de penning en is bijvoorbeeld toegekend voor vogelkooimaken. Een andere prijspenning stamt uit 1923 en is een 4e prijs bij een wed strijd van Fortuna's bakkerij. Hedendaagse penningen en penningkunst Behalve de hiervoor genoemde, zijn er meer groepen of categoriën penningen te noemen, zoals bijvoorbeeld sier- of pronkpenningen. Zij hebben geen ander doel dan de naam aangeeft. Het maken van penningen is niet zoals bij munten het geval is alleen aan de staat voorbehouden en evenmin streng gebonden aan regels betreffende vorm, vormgeving en formaat. De penningkunst heeft zich daarom met veel grotere artistieke vrijheden kunnen ontwikkelen. Binnen de traditionele ronde vorm hanteren de kunstenaars de vormen taal van hun tijd. Zo zijn de invloeden van bijvoorbeeld de barok, de rococo-stijl, het classicisme, de art nouveau en de art deco duidelijk terug te vinden in de penningen uit die periodes. In de jaren vijftig van onze eeuw worden de lossere vormen, die dan in de Nederlandse beeld houwkunst de boventoon voeren ook op penningen toegepast. Beeldhouwers, en niet langer gespecialiseerde penningontwerpers, be paalden en bepalen het gezicht van de penning, die dan meer op een miniatuur reliëf gaat lijken dan op de oorsponkelijke muntvorm. Naast door opdracht gebonden penningen ontstaan er vrije ontwerpen. De laatste vijfentwintig jaar is met alle traditionele aspecten van de penning geëxperimenteerd. Nieuwe materialen worden gebruikt en naast de tra ditionele, worden ook nieuwe technieken, afkomstig uit de edelsmeed kunst, toegepast. De penning is een kunstvoorwerp geworden. Daarmee komt soms het herdenkingskarakter, dat zo nauw samenhangt met het gebruik van het onvergankelijke metaal, op losse schroeven te staan. Slechts het kleine formaat en de mogelijkheid tot vermenigvuldiging herinneren dan nog aan het oude idee van de penning. In Alkmaar, een stad met een rijke historie en toekomst-gerichte activi- 97

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 96