hangen of in de kast met verenigingstrofeeën geplaatst. De prijspenningen van de Boogschutterij van de Sint Sebastiaansdoelen te Alkmaar zijn uit de negentiende eeuw. Alkmaar had al in het begin van de zestiende eeuw twee schutterijen, de oudste met Sint Joris en de andere met Sint Sebastiaan als patroon. In 1824 werd in Alkmaar een 57. Prijspenningen van de boogschutterij van Sint Sebastiaans Doelen, uit: Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde, jg. 1908. handboogschutterij opgericht met de Nieuwe Doelen als plaats van samenkomst. Op zaterdagmiddag kwam men bijeen om "naar den vogel" te schieten. Daartoe was op het Doelenveld een hoge, oranje, wit en groen geverfde, voor de helft stnjkbare mast opgericht; verder bleef men 's avonds gezellig bij elkaar. Jaarlijks werden zilveren penningen uitgereikt; één voor het vogelschieten en één voor het schijfschieten. In 1903 werden de activiteiten van de boogschutterij beëindigd. 58. Twee typische voorbeelden van 19e eeuwse fabrieksmatige prijspenningen. 96

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 95