54. Bronzen veldwachters- penning (0 46 mm). in het Wetboek van Strafvordering was toegekend aan 'veldwachters', kreeg de Alkmaarse gemeentepolitie nog na de Tweede Wereldoorlog een penning met daarop de tekst Veldwachter der gemeente Alkmaar. Verder is er nog een penning aan een oranje lint met het opschrift: Commissaris der Gemeente Alkmaar, keerzijde het rijkswapen en een penning met opschrift Inspecteur van Politie, keerzijde gemeentewapen van Alkmaar. 55. Koperen armenpenning (0 29 mm) Armenpenningen De uit de middeleeuwen stammende zogenaamde armenpenningen zijn eveneens gebruikspenningen. Deze werden meestal door kerkelijke ot stedelijke instellingen verstrekt aan armen die er hun eerste levensbe hoeften van konden kopen. Meestal stond op de penning aangegeven wat men ervoor kon krijgen, bijvoorbeeld brood, turf of wijn. Een van de Alkmaarse armenpenningen of 'loodjes' kan voor algemeen gebruil zijn geweest, omdat verdere aanduiding ontbreekt; een andere met di letters A en M en daartussen de burcht van Alkmaar zal, volgens Bruinvis, wel een brood- of turfloodje zijn. De letters DVA op he koperen penninkje uit 1525 worden in een veilingcatalogus ui 1904/1905 vertaalt als 'Dit Voor Armen'; Bruinvis leest liever: 'Diaconie Van Alkmaar'. Gaspenningen Van veel later datum zijn de gaspenningen. Zij werden gebruikt voor 94 II

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 93